Hvem udfører hvad

Lægerne

Lægerne varetager din praktiserende læges opgaver i praksisområdet. Praksisområdet omfatter den nordvestlige del af Ny Varde Kommune i region Syddanmark og den sydvestligste del af Ringkøbing-Skjern Kommune i region Midtdanmark. Området omfatter turiststederne Henne Strand, Houstrup, Lønne, Nymindegab, Holmsland op til Bjerregård samt Falen-Bork Havn. Tilgrænsende praksisområder er Oksbøl, Hvide Sande, Tarm og Varde.

Lægerne udfører alle undersøgelser og behandlinger af såvel fysiske som psykiske helbredsproblemer, som er omfattet af aftalen med den offentlige sygesikring – herunder forebyggende undersøgelser, forebyggelses-konsultationer og opsøgende sygebesøg til ældre.

Lægerne udfører undersøgelser og attesteringer, som er foreskrevet i lovgivningen, for offentlige myndigheder og forsikringsselskaber samt for arbejdsmarkedets organisationer.

Lægerne udfører forebyggelse (f.eks. rejseprofylakse), undersøgelser, behandlinger og attesteringer (f.eks. kørekortsattester), som ikke er omfattet af andre ordninger, efter aftale med patienten og for patientens regning.

Læger under videreuddannelse til speciallæge i almen medicin udfører de samme ydelser – under tilsyn af Lægehusets faste læger.

 

Sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne udfører en lang række selvstændige undersøgelser og behandlinger i samarbejde med lægerne – det drejer sig blandt meget andet om:

  • Udtagning og forsendelse af blodprøver samt udførelse af andre laboratorieundersøgelser – også sådanne som er ordineret af sygehuslæger og speciallæger.
  • Sårbehandling.
  • Vaccinationer – børnevaccinationer, rejsevaccinationer, influenzavaccinationer m.fl.
  • Kontrol og ordination af blodfortyndingsbehandling.
  • Kontrol af sukkersygebehandling – herunder omstilling til insulinbehandling.
  • Forebyggelse og kontrol af lungesygdomme herunder lungefunktionsmålinger.
  • Forebyggelse og kontrol af hjerte- og kar sygdomme.
  • Kostvejledning (sukkersyge, overvægt, cholesterolsænkning).
  • Rygestopkurser.

Sekretærerne

Varetager den primære telefontakt med patienterne, tidsbestilling og visitation til behandling hos læger og sygeplejersker samt tager mod receptfornyelser.