Praktisk info

Lægehuset er åbent mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 08-16 samt onsdag kl. 08-17

Telefontid:

 • Lægerne har telefontid dagligt ml. kl. 08-09
 • For andre henvendelser er telefonen åben fra kl. 08-12
 • Ved akut og uopsætteligt behov for lægehjælp er akuttelefonen åben fra kl. 12-16

Konsultation:

 • Konsultation kun efter forudgående aftale
 • Lægerne har konsultation mandag til torsdag kl. 10-12 og kl. 13-15, onsdag tillige klokken 16-17, fredag kl. 10-12
 • Ved akut behov for lægehjælp er der mulighed for konsultation  efter forudgående telefonisk henvendelse
 • Sygeplejerskekonsultation efter individuel aftale med sygeplejerske
 • Udenfor lægehusets åbningstider henvises til lægevagten telefon 70 11 07 07

Receptfornyelse:

 • Kan ske klokken 8-12 ved sekretæren
 • Bestilling af visse typer af medicin (beroligende, vanedannende og stærkt smertestillende) skal ske hos lægen i dennes telefontid eller ved konsultation med lægen
 • Når man bestiller medicin, kan det afhentes på apoteket dagen efter

Tidsbestilling:

 • Kan foretages i tidsrummet kl. 08-12

Henvendelsesårsag:

 • I nedenstående situationer skal patienten ved henvendelsen til Lægehuset oplyse om henvendelsesårsagen:
  • Ved akut sygdom med visitation til Lægehusets vagthavende læge
  • Ved ønske om konsultation som forventes at kræve mere tid end normalt
  • Ved ønske om konsultation med henblik på attestskrivning – der skal oplyses om attestens art (f.eks. kørekortsattester, forsikringsattester, kommunale helbredsattester), for at der kan afsættes den nødvendige tid og gøres de nødvendige forberedelser. Der vil i forsikringsattester ofte være bedt om informationer, som patienten skal besvare inden fremmødet hos lægen
  • Ved ønske om andre konsultationer end de nævnte kan det ofte være gavnligt at kende henvendelsesårsagen, fordi der i mange tilfælde kan gøres forberedelser.

Ikke tilmeldte patienter:

 • Turister i området med akut behov for lægehjælp behandles i Lægehuset på linje med Lægehusets egne patienter
 • Patienter som er fastboende i området, men som er tilmeldt anden lægepraksis skal benytte sin egen læge såvel i akutte som ikke akutte situationer. Hvis egen læge har ferie kan Lægehuset benyttes