Takster

For patienter som er tilmeldt den offentlige sygesikrings gruppe 1 betales undersøgelse og behandling af helbredsproblemer samt en række forebyggende undersøgelser af sygesikringen.

 

For patienter som er tilmeldt den offentlige sygesikrings gruppe 2, betaler patienten en andel som bekendtgøres af sygesikringen.

 

For lægelige ydelser – konsultationer, recepter, tillægsydelser, laboratorieundersøgelser, vaccinationer, og attester – som ikke dækkes af den offentlige sygesikring og ikke betales af andre instanser som kommuner og forsikringsselskaber – betaler patienten selv efter nedenstående takster (kun de hyppigst udførte ydelser er medtaget). Patienten kan eventuelt få refusion fra andre aftaleparter som Sygesikringen Danmark – og for udenlandske turisters vedkommende fra deres hjemlige sygesikring.

 

Grundydelser
Konsultation

350,-

Receptfornyelse

85,-

Sygebesøg 0-4 km

500,-

Sygebesøg 4-8 km

600,-

Sygebesøg 8-12 km

700,-

Sygebesøg 12-16 km

800,-

Kørsel per km

4,50,-

 

Tillægsydelser (tillæg til grundydelser)
Fjernelse af fremmedlegeme

60,-

Behandling af sårskader

200,-

 

Laboratorieydelser (tillæg til grundydelser)
Udtagning og preparering af blodprøve

120,-

Prøve for blodfortynding

125,-

Hæmoglobin

60,-

Blodsukker

60,-

C reaktivt protein

60,-

Blodsænkning

60,-

Strep A test

60,-

Urin stix

20,-

Urinmikroskopi

60,-

Dyrkning og resistens

150,-

Hjertekardiogram

180,-

 

Attester (inkl. moms)
Kørekortsattest

375,-

Uarbejdsdygtighedserklæring (tillæg til grundydelse)

125,-

Udvekslingsattest

375,-

Rejseafbestillingsattest

530,-

 

Vaccinationer
Influenzavaccination > 65 år

0,-

Influenzavaccination < 65 år

150,-

Rejsevaccination og andre vaccinationer – per konsultation

200,-

Dertil kommer vaccinepris (samlet pris = vaccinationer + vaccinepriser)

 

Vacciner
Lungebetændelse – 23 valent Pneumokok

265,-

Prevenar 13

760,-

Tuberkulintest

115,-

Leverbetændelse A voksen

250,-

Leverbetændelse A barn

190,-

Leverbetændelse B voksen

215,-

Leverbetændelse B barn

170,-

Leverbetændelse A+B voksen

385,-

Leverbetændelse A+B barn

265,-

Meningococ A+C

435,-

Meningococ A+C+Y+W-135

465,-

Japansk hjernehindebetændelse

880,-

Gul feber

200,-

Rabies

615,-

Tyfus

215,-