Takster

For patienter som er tilmeldt den offentlige sygesikrings gruppe 1 betales undersøgelse og behandling af helbredsproblemer samt en række forebyggende undersøgelser af sygesikringen.

 

For patienter som er tilmeldt den offentlige sygesikrings gruppe 2, betaler patienten en andel som bekendtgøres af sygesikringen.

 

For lægelige ydelser – konsultationer, recepter, tillægsydelser, laboratorieundersøgelser, vaccinationer, og attester – som ikke dækkes af den offentlige sygesikring og ikke betales af andre instanser som kommuner og forsikringsselskaber – betaler patienten selv efter nedenstående takster (kun de hyppigst udførte ydelser er medtaget). Patienten kan eventuelt få refusion fra andre aftaleparter som Sygesikringen Danmark – og for udenlandske turisters vedkommende fra deres hjemlige sygesikring.

 

Grundydelser
Konsultation

350,-

Receptfornyelse

85,-

Sygebesøg 0-4 km

500,-

Sygebesøg 4-8 km

600,-

Sygebesøg 8-12 km

700,-

Sygebesøg 12-16 km

800,-

Kørsel per km

4,50,-

 

Tillægsydelser (tillæg til grundydelser)
Fjernelse af fremmedlegeme

60,-

Behandling af sårskader

200,-

 

Laboratorieydelser (tillæg til grundydelser)
Udtagning og preparering af blodprøve

120,-

Prøve for blodfortynding

125,-

Hæmoglobin

60,-

Blodsukker

60,-

C reaktivt protein

60,-

Blodsænkning

60,-

Strep A test

60,-

Urin stix

20,-

Urinmikroskopi

60,-

Dyrkning og resistens

150,-

Hjertekardiogram

180,-

 

Attester (inkl. moms)
Kørekortsattest

375,-

Uarbejdsdygtighedserklæring (tillæg til grundydelse)

125,-

Udvekslingsattest

375,-

Rejseafbestillingsattest

530,-

 

Vaccinationer
Influenzavaccination > 65 år

0,-

Influenzavaccination < 65 år

150,-

 

Vacciner
Leverbetændelse A voksen

285,-

Leverbetændelse A barn

235,-

Leverbetændelse B voksen

210,-

Leverbetændelse B barn

180-

Leverbetændelse A+B voksen

530,-

Leverbetændelse A+B barn

300,-

 Vaccinationer – per konsultation  200,-
 Dertil kommer vaccinepris (samlet pris = vaccinationer + vaccinepriser)