Lægelig videreuddannelse

Lægerne i Nørre Nebel har siden 1980’erne fortløbende haft læger i videreuddannelse.

Det er læger, som har afsluttet deres medicinske embedseksamen, og som derefter skal uddanne sig videre mod deres endelige speciale.

Alle læger skal gennemføre en klinisk basisuddannelse, som består i 6 måneders uddannelse ved en somatisk sygehusafdeling som f.eks. medicin eller kirurgi og 6 måneders uddannelse ved en afdeling i psykiatri eller i almen praksis.

Læger som gerne vil introduceres til uddannelsen i almen praksis kan vælge en 6-12 måneders introduktionsuddannelse i almen praksis.

Læger som har gennemført introduktionsuddannelse og endeligt beslutter sig for uddannelsen til almen praksis vælger en hoveduddannelse i almen praksis, som består af yderligere  6 måneders uddannelse i almen praksis efterfulgt af 30 måneders uddannelse ved sygehusafdelinger fordelt ligeligt på psykiatri, medicin, kirurgi, børnesygdomme og gynækologi/fødselshjælp. Derefter følger yderligere 18 måneders uddannelse i almen praksis fordelt på to forskellige praksis.

Lægerne i uddannelsesstillinger arbejder tæt sammen med den faste praktiserende læge og under dennes ansvar.

De efterfølgende oplysninger er beregnet for læger under videreuddannelse.